chinh-sach-bao-mat-global-carpet

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA GLOBAL CARPET

Thảm Len Toàn Cầu (Global Carpet) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông qua việc tuân thủ chính sách này của chúng tôi.

Chính sách này mô tả các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc bạn có thể cung cấp khi bạn truy cập trang web globalcarpet.vn và các hoạt động thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin.

Chính sách này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập:

 • Trên trang web này.
 • Trong email, tin nhắn văn bản và các tin nhắn điện tử khác giữa bạn và Trang web này.
 • Khi bạn tương tác với quảng cáo và ứng dụng của chúng tôi trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba, nếu các ứng dụng hoặc quảng cáo đó bao gồm các liên kết đến chính sách này.

Nó không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi:

 • Ngoại tuyến hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác, bao gồm trên bất kỳ trang web nào khác được điều hành bởi Công ty.
 • Bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các chi nhánh và đại lý của chúng tôi), bao gồm thông qua bất kỳ ứng dụng hoặc nội dung nào (bao gồm cả quảng cáo) có thể liên kết đến hoặc có thể truy cập từ hoặc trên Trang web.

Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi được coi là chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra chính sách định kỳ để biết các bản cập nhật. Chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ người dùng Trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin:

 • Thông qua đó, có thể nhận được thông tin dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail, số điện thoại.
 • Giới thiệu về kết nối internet của bạn, thiết bị bạn sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi và chi tiết sử dụng.

Chúng tôi thu thập thông tin này:

 • Trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Tự động khi bạn điều hướng qua trang web. Thông tin được thu thập tự động có thể bao gồm chi tiết sử dụng, địa chỉ IP và thông tin được thu thập thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác.

Các công nghệ chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu tự động này có thể bao gồm:

 • COOKIE (HOẶC COOKIE CỦA TRÌNH DUYỆT).Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên ổ cứng của máy tính của bạn. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được vào một số phần của Trang web của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp cookie khi bạn hướng trình duyệt của bạn đến Trang web của chúng tôi.
 • BIỂU TƯỢNG WEB. Các trang trên Trang web của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là báo hiệu web (còn được gọi là gif rõ ràng, thẻ pixel và gif pixel đơn) cho phép Công ty, ví dụ, tính những người dùng đã truy cập các trang đó hoặc mở một email và cho các thống kê trang web liên quan khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của nội dung trang web nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Chúng tôi không tự động thu thập thông tin cá nhân, nhưng chúng tôi có thể ràng buộc thông tin này với thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập từ các nguồn khác hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào:

 • Để giới thiệu Trang web của chúng tôi và nội dung của nó cho bạn.
 • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
 • Để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp nó.
 • Để cung cấp cho bạn các thông báo về tài khoản của bạn.
 • Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả việc lập hóa đơn và thu tiền.
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp.
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác trên Trang web của chúng tôi.
 • Theo bất kỳ cách nào khác, chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin.
 • Để gửi thông tin liên lạc, bao gồm thông tin tiếp thị được nhắm mục tiêu, ưu đãi sản phẩm đặc biệt, danh mục, thư trực tiếp hoặc thông tin khác mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, chẳng hạn như nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này, vui lòng liên hệ qua mail hoặc hotline ở phần thông tin chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp về người dùng của mình và thông tin không xác định bất kỳ cá nhân nào, không hạn chế.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp như được mô tả trong chính sách bảo mật này:

 • Cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi.
 • Đối với các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình và những người bị ràng buộc bởi nghĩa vụ hợp đồng phải giữ bí mật thông tin cá nhân và chỉ sử dụng thông tin đó cho các mục đích mà chúng tôi tiết lộ cho họ.
 • Cho người mua hoặc người kế thừa khác trong trường hợp sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của Global Carpet, cho dù là hoạt động liên tục hoặc là một phần của sự phá sản, thanh lý, hoặc thủ tục tương tự, trong đó thông tin cá nhân do Global Carpet nắm giữ về người dùng Trang web của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển giao.
 • Cho các bên thứ ba tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho bạn nếu bạn không chọn không nhận những tiết lộ này. Để thực hiện mục đích mà bạn cung cấp nó.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác do chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

 • Để tuân thủ bất kỳ lệnh tòa, luật hoặc quy trình pháp lý nào, bao gồm cả việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ hoặc cơ quan quản lý.
 • Để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác, bao gồm cả cho mục đích thanh toán và thu tiền.
 • Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Global Carpet, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.